Grāmatvedība

Baker Tilly Baltics sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus ārvalstu un vietējiem uzņēmumiem, ārvalstu uzņēmumu filiālēm un visa veida pārstāvniecībām Latvijā, grupu holdingkompānijām, kā arī privātpersonām – saimnieciskās darbības veicējiem.

Standarta grāmatvedības pakalpojumi ietver:

 • Finanšu grāmatvedības kārtošana
 • Gada pārskatu sagatavošana
 • Algu aprēķini
 • Iekšējās finanšu atskaites
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
 • Rēķinu izrakstīšana un apstrāde
 • Banku maksājumi
 • Nodokļu uzskaite un EDS atskaites
 • Attaisnojošo dokumentu sagatavošana
 • Grāmatvedības rokasgrāmatas, procedūras un instrukcijas sagatavošana
 • Juridiskā adrese

Grāmatvedība tiek kārtota atbilstoši Latvijas likumdošanai, un/vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Parasti grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanā tiek izmantotas Baker Tilly Baltics grāmatvedības programmas un biroja telpas, taču mums ir pieredze arī strādājot ar ārvalstu mātes uzņēmumu uzskaites sistēmām – tajos gadījumos, kad lielas ārvalstu uzņēmumu grupas meklē ārpakalpojumu grāmatvežus, kas strādātu ar uzņēmuma grāmatvedības programmu.

Visi pakalpojumi tiek izcenoti pēc stundas likmēm, kas atspoguļotas ar klientu noslēgtajā līgumā. Ir iespējama fiksēta maksa, bet tā ir spēkā tikai tad, ja darījumu dokumentu skaits vai laiks nepārsniedz līgumā noteikto apjomu.

Sazinies ar mums