Korporatīvās finanses

Baker Tilly Baltics sniedz šādus korporatīvo finanšu pakalpojumus:

  • Uzņēmuma iegāde vai pārņemšana,
  • Due diligence (DDU) projekti jeb t.s. uzņēmuma padziļināta pārbaude pirms iegādes
  • Uzņēmuma, biznesa un kapitāla daļu novērtēšana
  • Parādu kapitalizācija
  • Uzņēmumu aktīvu vai grupu restrukturizācija
  • Investora meklējumi
  • Finansējuma piesaiste
  • Akcionāru strīdu risināšana, zaudējumu aprēķināšana
  • Vērtēšanas pakalpojumi/ zaudējumu aprēķināšana
  • Finanšu direktora ārpakalpojumi

Baker Tilly Baltics sniedz konsultācijas un veic citus darbus norādītajās jomās. Ir pieredze tiesvedībās un akcionāru strīdos. Mūsu klienti ir vairāki vadošie advokātu biroji. Izmantojot globālo tīklu, vērtējumi var tikt sniegti arī ārpus Latvijas.

Attiecībā uz Latviju, Baker Tilly Baltics ir iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā. Maksa par pakalpojumu klientam tiek noteikta iepriekš, balstoties uz kapitalizējamās summas apmēru, darījumu dokumentu skaitu un struktūru. Citi pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar konsultantu stundas likmēm.

Sazinies ar mums