Ārpakalpojumi

Baker Tilly Baltics saviem klientiem piedāvā dažādus pakalpojumus.

Papildus tradicionālajiem profesionālajiem ārpakalpojumiem - grāmatvedība, algu aprēķini, datu apstrāde, Baker Tilly Baltics arī sniedz finanšu direktora vai valdes locekļu, juridiskās adreses, citu resursu un profesionālo pakalpojumu ārpakalpojumus. Starptautiskās holdinga sabiedrības un citas vienības var saņemt visus darbībai nepieciešamos pakalpojumus Latvijā no Baker Tilly Baltics, kas darbojas saskaņā ar vienas pieturas aģentūras koncepciju.

Pakalpojumu pieejamību un cenas ietekmē uzņēmuma lielums, naudas apmērs un riski, kā arī nozares sektors.

Baker Tilly Baltics ir liela pieredze uzņēmumu pārņemšanā un restrukturēšanā saskaņā ar līgumu, kas ietver darbinieku skaita un izmaksu samazināšanu, efektivitātes un uzņēmuma rentabilitātes celšanu.

Sazinies ar mums