Restrukturizācija

Baker Tilly Baltics sniedz palīdzību uzņēmumu plānošanā un restrukturēšanā.

Mūsu restrukturēšanas pakalpojumu saraksts:

  • Uzņēmumu restrukturēšana, ieskaitot personālu un nodokļus
  • Aizdevumu restrukturēšana
  • Uzņēmumu restrukturēšana - apvienošana, sadalīšana, atdalīšana
  • Konsultācijas par aktīvu pārdali
  • Konsultācijas par zaudējumu nodošanu
  • Reorganizācijas plānošana un īstenošana
  • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana
  • Eksperta atzinums par reorganizācijas līgumu
  • Konsultācijas par maksātnespējas likumdošanu
  • Maksātnespējas procesa plānošana (TAP)

Maksa par restrukturēšanu tiek noteikta individuāli un ir atkarīga gan no akcionāru mērķiem, gan situācijas uzņēmumā. Mēs piedāvājam savu izmaksu tāmi, kad saņemam jaunākos uzņēmuma finanšu pārskatus un īsu sagaidāmā rezultāta aprakstu. Pēc tam mēs veicam nelielu uzņēmuma revīziju (interviju), lai noteiktu mūsu veicamās darbības. Visbiežāk maksa tiek noteikta kā mēneša fiksētā maksa ar sasniegumu maksas elementiem, kas jāmaksā, izpildot konkrētus mērķus, par kuriem ir panākta vienošanās ar klientu.

Maksa par sabiedrības reorganizāciju ir atkarīga no reorganizācijas veida, kā arī visu pārstrukturēšanā iesaistīto uzņēmumu aktīvu un pasīvu korporatīvās struktūras. Mūsu sniegto pakalpojumu maksa ir atkarīga no katra individuālā gadījuma. Baker Tilly Baltics ir pieredze liela mēroga reorganizāciju plānošanā un īstenošanā, tostarp pārrobežu reorganizācijā, uzņēmumu (vai struktūrvienību) pārveidē un to likvidēšanā.

Sazinies ar mums