Vērtēšana

Baker Tilly Baltics vērtēšanas pakalpojumi ietver:

  • Uzņēmuma novērtēšana
  • Nemateriālo aktīvu novērtēšana
  • Novērtēšana par ieguldījumiem natūrā, ieskaitot akcijas un kapitalizēto parādu

Baker Tilly Baltics ir Uzņēmumu reģistrā reģistrēts eksperts, kas izvērtē mantiskos ieguldījumus.

Maksa par šo pakalpojumu ir noteikta iepriekš un ir atkarīga no kapitalizējamās summas, kā arī darījumu dokumentu skaita un struktūras.

Sazinies ar mums