08 AERIAL

Atbildība

Atbildības robežas

Baker Tilly Baltics AS, kas darbojas ar preču zīmi Baker Tilly, ir neatkarīgs Baker Tilly International biedrs. Baker Tilly International Limited ir Lielbritānijas uzņēmums. Baker Tilly International nesniedz profesionālus pakalpojumus klientiem. Katrs biedrs ir atsevišķa un neatkarīga juridiska persona, un tādā veidā arī darbojas. Baker Tilly Baltics AS nav Baker Tilly International aģents un tam nav tiesības uzņemt saistības vai kā citādi rīkoties Baker Tilly International vārdā. Ne Baker Tilly International, ne Baker Tilly Baltics AS ne arī citas Baker Tilly International dalībfirmas neatbild viena par otras puses darbībām vai bezdarbību. Nosaukums Baker Tilly un ar to saistītais logo tiek izmantots saskaņā ar noteikumiem, ko paredz Baker Tilly International Limited licence.