20 AERIAL

Revīzija

Veicam finanšu auditu saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem

Revidējam uzņēmumu finanšu pārskatus un sniedzam ar auditu saistītus pakalpojumus: ierobežotu pārbaudi un saskaņotas procedūras. Veicam arī grantu auditus.

Revīzijas galvenais mērķis ir sniegt pārliecību, ka uzņēmuma finanšu pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli un darbības rezultātu. Šī pārliecība ir ļoti nozīmīga tiem, kuri paļaujas uz finanšu pārskatiem - investori, kreditori, piegādātāji, klienti vai citas ieinteresētās personas.

Revīzijas pakalpojumi palīdz monitorēt uzņēmuma riskus un uzlabo biznesa kvalitāti

Ēriks Bahirs
Vadošais partneris / Zvērināts revidents
Baker Tilly Baltics AS

Katrs audits ir izaicinājums – īsā laikā iedziļināties biznesa procesos, izcelt virspusē visas būtiskās nepilnības un kļūdas, sniegt efektīvus ieteikumus problemātisku uzdevumu risināšanai un apstiprināt pārliecību par skaitļiem. Es mīlu savu darbu par iespēju būt sabiedrībā uzticamam profesionālim!

Jekaterina Dzikeviča
Audita partnere / Zvērināta revidente
Baker Tilly Baltics AS
Kontakti saziņai
Photo of Ēriks Bahirs
Ēriks Bahirs
Vadošais audita partneris / Zvērināts revidents
Photo of Jekaterina Dzikeviča
Jekaterina Dzikeviča
Audita partnere / Zvērināta revidente
Photo of Raitis Beļickis-Raufiņš
Raitis Beļickis-Raufiņš
Audita partneris / Zvērināts revidents
Photo of Marika Meinarte
Marika Meinarte
Vecākā audita projektu vadītāja / FCCA
Sazinies ar kādu no mūsu ekspertiem
Kontakti