59 BUIDINGS

2020. gada grozījumi ES regulā un PVN likumā

2020. gada 12. febr.

2020. gada grozījumi ES regulā un PVN likumā

Sākot ar 2020. gadu, spēkā stājās grozījumi ES regulā un PVN likumā.

Lai sīkāk iepazītos ar izmaiņām, lasi sertificētas nodokļu konsultantes, Annas Vilkas, sagatavoto informatīvo rakstu.

 

No 2020. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā PVN grozījumi gan Eiropas savienības, gan nacionālajā līmenī. Esam shematiski apkopojuši būtiskākās izmaiņas, kas skar:

 • Dokumentus 0% PVN likmes piemērošanai (avots: ES Regula Nr. 2018/1912, ar kuru groza Regulu Nr. 282/2011, 45.a pants);
 • Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī (avots: PVN likuma 8.1pants, PVN direktīvas 17.a pants);
 • Ķēdes darījumus (avots: PVN likuma 43.1pants, un attiecīgais PVN direktīvas 36.a pants);
 • Citus PVN likuma grozījumus (avots: PVN likums).

 

Dokumenti 0% PVN likmes piemērošanai (preču piegādēm ES)

*pierādījumi, kas nav savstarpēji pretrunīgi un ko izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja.

**ne vēlāk kā tā mēneša desmitajā dienā, kas seko preču piegādei

 

Preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī

Preču īpašumtiesības:

 • Īpašumtiesības uz precēm tiek nodotas reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš ir preču saņēmējs, tikai tālākpārdošanas vai lietošanas laikā.

Kas kontrolē piekļuvi precēm un to izmantošanu:

 • Pircējs kontrolē uzglabāšanu (vai kontrolē pārdevējs, bet pircējs zina sīkas ziņas par precēm glabāšanā);
 • Pircējs ir informēts par preču kustību.

Deklarēšana pēc 2020. gada 1. janvāra:

 • Pārdevējs (LV) deklarē piegādi divas reizes:
 1. Preču piegādi uz ES brīdī kad preces tiek transportētas (0.00 EUR vērtībā, kods E);
 2. Preču piegādi uz ES brīdī kad tiek nodotas īpašumtiesības (deklarē preču vērtību, kods N).

PVN reģistrācija:

 • Ja nosacījumi tiks izpildīti, PVN reģistrācija citā dalībvalstī nebūs nepieciešama.

Nosacījumi:

 • Var uzglabāt <-- 12 mēnešus;
 • Regulāra piegāde no noliktavas;
 • Pircējs ir PVN maksātājs, kur preces tiek glabātas;
 • Ir atļauta pircēja aizstāšana;
 • Nav atļauts piegādāt preces no izejošajiem krājumiem trešajām personām;
 • Preču atgriešana Latvijā ir atļauta;
 • Piegādātājam ir jāuztur īpašs reģistrs.

 

Ķēdes darījumi – piemērs vienkāršotam ķēdes darījumam

Citi PVN likuma grozījumi

Atrunāta priekšnodokļa korekcijas kārtība ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā arī nemateriālam ieguldījumam (piemēram, datorprogrammas, licences).

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. un 143. pantā precizētas normas par bezskaidras naudas norēķinu veikšanu darījumos ar kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem, metāllūžņu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Atcelts īpašais PVN piemērošanas režīms būvizstrādājumiem, sadzīves elektronikas un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei.

Paredzēti PVN atbrīvojumi:

 • pakalpojumiem, kurus sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusa;
 • medicīnas pakalpojumiem, kurus sniedz ārstniecības iestāde citas ārstniecības iestādes pacientam sadarbības līguma ietvaros (arī pamatojoties uz rakstveida vienošanos, kas noslēgta starp ārstniecības iestādēm).

 

Šis ir palīgmateriāls par PVN izmaiņām, kas stājas spēkā no 01/01/2020, kas tapis sadarbībā ar Baker Tilly Nīderlandes biroju. Tuvākajā laikā tiks sagatavots arī apkopojums par UIN likuma izmaiņām.

Ja Jums rodas kādi specifiski jautājumi par nodokļu piemērošanu attiecībā uz Jūsu biznesu, varat zvanīt vai rakstīt uz Baker Tilly Rīgas biroju.

 

Kontakti:
Anna Vilka
anna@bakertilly.lv
Tālr. 67 321 000

Saistītais saturs

Raksts Grāmatvedība
Ēriks Bahirs • 2024. gada 29. apr.
Raksts Konsultācijas
2022. gada 14. janv.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 29. jūn.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 27. febr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2019. gada 12. apr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2019. gada 21. janv.
Sazinies ar kādu no mūsu ekspertiem
Kontakti