I

Preču zīmēm ir vērtība

2022. gada 14. janv.

Preču zīmēm ir vērtība. To patieso vērtību un izmantošanas maksu var aprēķināt, tādējādi pasargājot uzņēmēju no biznesa un nodokļu riskiem

Pasaulē ir vērojams preču zīmju reģistrācijas bums, un kļūst aizvien mazāk pieejamu vārdu, ko varētu izmantot biznesam. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā 2021. gadā vien iesniegti 200 tūkstoši preču zīmju pieteikumu, kas ir par 23 % vairāk nekā 2019. gadā. Šo un citus interesantus faktus, kā arī padomus sava biznesa stiprināšanai, rūpējoties par preču zīmju reģistrēšanu, var izlasīt “Baker Tilly International” kolēģu sagatavotajā apskatā.

Būtiski, ka preču zīmēm vērtība nav tikai konkrēta biznesa kontekstā. Tās var būt vērtība pašas par sevi – tikt pirktas, pārdotas, ieguldītas. Piemēram, 2021. gada decembrī “Meta Platforms Inc.” (sociālā tīkla “Facebook” īpašnieks) iegādājās preču zīmi “Meta” par 60 miljoniem ASV dolāru.

Fakts, ka preču zīmi var tirgot atsevišķi no ar to asociētā biznesa, raisa virkni pārdomājamu jautājumu. Piemēram, preču zīmes pirkšanas vai pārdošanas darījumā ir svarīgi to novērtēt, lai noteiktu pamatotu bāzi darījuma cenai. Preču zīmes mēdz ieguldīt atsevišķos preču zīmju turēšanas uzņēmumos, un šādai darbībai ir svarīgi veikt mantiskā ieguldījuma vērtējumu. Preču zīmju vērtēšana ir veicama atbilstoši starptautiskiem un vietējiem vērtēšanas standartiem.

Ja ieguldījumu veic grupas ietvaros un preču zīmi paredzēts grupā izmantot, transfertcenu regulējums nosaka nepieciešamību maksāt tirgus līmenim atbilstošu licences maksu. Pamatoti aprēķināta preču zīmes vērtība un licences maksas apjoms, kā arī šo aprēķinu rezultātu atspoguļojums transfertcenu politikas dokumentācijā pasargās uzņēmēju no liekiem nodokļu riskiem.

Lai saņemtu konsultāciju par preču zīmju vērtību biznesa un transfertcenu kontekstā, aicinām sazināties ar mūsu korporatīvo finanšu partneri Reini Cepli, tālr. +37167321000 vai reinis@bakertilly.lv.

Saistītais saturs

Raksts Grāmatvedība
Ēriks Bahirs • 2024. gada 29. apr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 29. jūn.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 27. febr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 12. febr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2019. gada 12. apr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2019. gada 21. janv.
Sazinies ar kādu no mūsu ekspertiem
Kontakti