18 CONSTRUCTION

Nodokļu tendences 2019

2019. gada 21. janv.

Nodokļu tendences 2019. gadā

Jaunais gads, kā jau ierasts, saistīts ar dažādiem nodokļu likuma grozījumiem, kuru galvenais iemesls bija politiķu ambīcijas aizgājušā gada vēlēšanu sakarā. Būtiskākās izmaiņas Baker Tilly ieskatā ir attiecībā uz transfertcenu dokumentāciju, par ko tālāk sniegsim Jums savu ieskatu. Izmaiņas pieņemtas aizgājušā gada nogalē, bet attiecas uz darījumiem ar saistītajām personām pārskata periodā, kas sākas 2018. gadā.

 

Transfertcenu dokumentācija un to veidi

Turpmāk, veicot darījumus ar saistītiem uzņēmumiem un personām tai skaitā ārvalstu un ārzonu, kā arī iesaistoties “ķēžu darījumos”, būs jāsagatavo globālā un/vai vietējā dokumentācija. Transfertcenu vietējo dokumentāciju var nākties gatavot arī par darījumiem starp diviem Latvijas uzņēmumiem (precīzāk – UIN maksātājiem). Tas būs tajos gadījumos, kad pastāv vai VID fiksēs “ķēžu darījuma” pazīmes. Tā kā saistīto pušu darījumu dokumentācijas prasības ir darbietilpīgas, bez tam, ne visos gadījumos ir jāpiemēro vienas un tās pašas mērauklas, dokumentācijas veidu un apjomu noteiks apgrozījums un/vai kontrolēto darījumu summa, kas ir sekojoši:

  • Globālā transfertcenu dokumentācija

Kritēriju saraksts uzņēmumiem, kuriem ir saistošas globālās dokumentācijas prasības, ir visai sarežģīts. Taču principā globālā dokumentācija būs jāsagatavo UIN maksātājiem, kuriem darījumu summa ar saistītajām personām jeb t.s. kontrolētie darījumi, pārskata gada laikā ir 5 milj. EUR un vairāk.

  • Vietējā un vienkāršotā transfertcenu dokumentācija

Vietējo dokumentāciju, neatkarīgi no apgrozījuma, sagatavo UIN maksātāji, kuriem pārskata gadā darījumu kopējā summa ar saistītām personām pārsniedz 250 000 EUR, bet nepārsniedz 5 milj. EUR. Tomēr, ja kontrolētos darījumus veido pakalpojumi ar zemu pievienoto vērtību, uzņēmums drīkst gatavot vienkāršotu transfertcenu dokumentāciju, kuras apjomu un saturu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 802. Par pakalpojumiem ar zemu pievienoto vērtību uzskatāmi dažāda veida administratīvie pakalpojumi, kas parasti tiek sniegti grupas ietvaros, kā piemēram, grāmatvedība vai iekšējais audits, vadības, cilvēkresursu, juridiskā atbalsta u.tml. pakalpojumi.

  • Brīvas formas dokumentācija

Ja uzņēmums veicis kontrolētus darījumus ar saistītām personām, tai skaitā Latvijas rezidentiem, kuri pēc iepriekš minētajiem kritērijiem nerada pienākumu gatavot transfertcenu dokumentāciju (t.i. darījumi zem 250 000 EUR), cenu pamatojumam uzņēmuma rīcībā vienalga ir jābūt, taču tas var būt sagatavots brīvā formā rakstiski, tāpat kā līdz šim.

 

Iesniegšana un termiņi

Gan globālā, gan vietējā dokumentācija ir jāsagatavo 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Atšķirības ir pie iesniegšanas. Tā piemēram, ja uzņēmuma apgrozījums ir virs 50 milj. EUR vai arī kontrolēto darījumu summa 5 milj. EUR un vairāk, transfertcenu dokumentācija noteiktajā 12 mēnešu termiņā pēc pārskata gada beigām ir jāiesniedz VID. Pārējos gadījumos transfertcenu dokumentācijai uzņēmuma rīcībā ir jābūt, taču tā jāiesniedz 1 mēneša laikā pēc VID pieprasījuma. Ja audita ietvaros VID konstatēs “ķēžu darījumus” par kopējo summu virs EUR 250 000, tam būs tiesības uzņēmumam pieprasīt iesniegt vietējo dokumentāciju 90 dienu laikā (ko vēl par 30 dienām uzņēmumam būs iespēja pagarināt).

Jāņem vērā, ka, izpildoties likumā noteiktajiem kritērijiem, nodokļa maksātājam var būt pienākums sagatavot gan globālo, gan arī vietējo dokumentāciju. Globālā dokumentācija var būt angļu valodā, taču VID būs tiesības pieprasīt tās tulkojumu uz latviešu valodu.

 

Izņēmumi

No transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuriem saistīto darījumu summa pārskata gadā nepārsniedz EUR 20 000. Attiecībā uz lielāka mēroga darījumiem virs 1 430 000 euro, joprojām var panākt iepriekšēju vienošanos par darījumam piemērojamo cenu ar VID.

 

“Ķēžu darījumi”

Turpmāk par saistītu personu varēs uzskatīt arī citu Latvijas rezidentu - UIN maksātāju. Tas būs tad, ja darījums, komerciālās vai finanšu attiecības (pēc izpildītajām funkcijām, uzņemtajiem, kontrolētajiem vai vadītajiem riskiem vai izmantotajiem aktīviem) būs ekonomiski saistītas jeb citiem vārdiem – notiks vienas piegādes ķēdes ietvaros ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai uzņēmumu, kas ir reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās jeb t.s. ārzonās[1]. Tādejādi, arī preču pārdošanu saistītam Latvijas uzņēmumam varēs uzskatīt par darījumu ar saistītu ārvalstu personu, ja beidzamais Latvijas uzņēmums “ķēžu darījumu” ietvaros par kopējo summu virs EUR 250 000, šīs preces ir tālāk pārdevis saistītam ārvalstu uzņēmumam.

 

Kontrolētas ārvalstu sabiedrības/ Neīsti darījumi

No 2019. gada 1. janvāra grozīts Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, paredzot UIN bāzē iekļaut to peļņas daļu, ko neīstu darījumu rezultātā ir guvusi tāda ārvalstu sabiedrība, kurā Latvijas uzņēmumam pieder būtiska līdzdalība - kontrole tieši vai netieši virs 50%. Par neīstu tiks uzskatīts darījums (vai darījumu kopums), kura veikšanas galvenais iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana, ko citādi Latvijas uzņēmums nespētu panākt, ja vien nekontrolētu minēto ārvalstu sabiedrību. Jaunā norma neattiecas uz gadījumiem, kad ārvalstu sabiedrības pārskata gada peļņa (izņemot ārzonas) nepārsniedz EUR 750 000, savukārt Latvijas uzņēmuma ienākumi, kas gūti no preču un pakalpojumu realizācijas, nepārsniedz EUR 75 000.

 

Nosacīti sadalītā peļņa

Noslēdzot 2018. gadu un sastādot gada pārskatu, ir jāatceras, ka nosacīti sadalītā peļņa, par kuru uzņēmumam pārskata gada pēdējā mēnesī jāmaksā nodoklis, ir arī tādi ienākumi, kurus uzņēmums būtu saņēmis vai tādi izdevumi, kuri uzņēmumam nebūtu radušies, ja starp saistītām personām slēgto darījumu vērtība atbilstu tirgus cenai. Līdz ar to VID var pieprasīt uzņēmumam cenu pamatojumu darījumos ar saistītām pusēm arī uzņēmuma audita laikā. Ja uzņēmuma rīcībā cenu aprēķina nebūs vai arī tas nebūs pietiekami pamatots, VID var aprēķināt papildus nodokli. Tāpēc, iesakām pirms gada pārskata iesniegšanas VID jo īpaši izanalizēt kontrolētos darījumus un laikus sagatavot pamatojumu kontrolētajos darījumos piemērotajām cenām. Saistīto personu definīciju nosaka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. pants.

 

Jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības attiecas uz darījumiem, kas veikti pārskata periodā, kas sākas 2018. gadā. Sods par informācijas neiesniegšanu vai arī likuma prasībām neatbilstošu dokumentāciju var sasniegt 1% no kontrolētā darījuma apmēra, bet ne vairāk kā 100 000 EUR. Noilguma periods transfertcenu darījumiem un ar to saistītajiem riskiem ir pieci gadi.

 

Ja Jums rodas praktiski jautājumi par transfertcenām, dokumentācijas izstrādi vai nepieciešama konsultācija par piemērotāko transfertcenu metodi, lai sagatavotu vienkāršoto dokumentāciju darījumam ar saistīto personu, lūdzam sazināties ar mūsu transfertcenu ekspertu Reini Cepli, sūtot pieprasījumu uz epastu reinis@bakertilly.lv vai arī nodokļu departamenta vadītāju Inu Spridzāni, epasts: ina@bakertilly.lv

 

[1] Antigva un Barbuda, ASV Virdžīnu salas, Bahamu salas, Bahreina, Bruneja, Dominika, Džibutija, Ekvadora, Grenāda, Guama (ASV), Jamaika, Jaunkaledonija, Jordānija, Kenijas, Libērija, Makao, Maldīvas, Santomes un Prinsipi, Senpjēra un Mikelona, Svētās Helēnas sala, Taiti, Tonga, Vanuatu, Venecuēla un Zanzibāras sala.

Saistītais saturs

Raksts Grāmatvedība
Ēriks Bahirs • 2024. gada 29. apr.
Raksts Konsultācijas
2022. gada 14. janv.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 29. jūn.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 27. febr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2020. gada 12. febr.
Raksts Nodokļi un Tiesības
2019. gada 12. apr.
Sazinies ar kādu no mūsu ekspertiem
Kontakti